Y. Bhg. Tuan Haji Hamdan Yahya
Pengarah Jabantan Sastera
merangkap Pengerusi Jawatankuasa Penyelenggara
Pertemuan Penulis Asia Tenggara Kuala Lumpur 2001
Director of Literature Department
cum Chairman of the Organising Comminttee of the Kuala Lumpur Southeast Asian Writer's Meet 2001
"Bagi tokoh-tokoh penulis serta penulis-penulis muda Asia Tenggara umumnya, dan penulis-penulis Malaysia khususnya, penyertaan dalam pertemuan ini hendaknya dapat memberikan pendedahan yang luas tentang senario dunia sastera di rantau Asia Tenggara ini. Semoga ini akan menjadi pemangkin untuk mereka berusaha dan berkarya dengan lebih gigih demi peningkatan citra kesusasteraan pada masa depan"
© Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia. SEMUA HAK CIPTA TERPELIHARA 2002
Segala kemusykilan sila kemukakan kepada webmaster pat@dbp.gov.my