Y. Bhg. Dato' Haji A. Aziz Deraman
Ketua Pengarah,
Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
merangkap Penasihat Jawatankuasa Penyelenggara
Pertemuan Penulis Asia Tenggara Kuala Lumpur 2001
Director General of Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
cum Advisor to the Organising Comminttee of the Kuala Lumpur Southeast Asian Writer's Meet 2001
"Diharap penyertaan dan penglibatan para peserta sepanjang pertemuan ini akan memberi peluang kepada mereka mengenal negara Malaysia dengan lebih dekat sama ada daripada aspek sejarah, budaya, ekonomi, politik dan sosialnya. Pendedahan seumpama ini juga diharapkan akan lebih mengakrabkan para penulis rantau ini dengan karya-karya sastera Malaysia dan karya-karya negara-negara Asia Tenggara yang lain. Harapan kita ialah untuk melihat karya-karya rantau ini tersebar luas, dan seterusnya menjadi bahan kajian para sarjana sastera di pusat-pusat pengajian tinggi di seluruh dunia"
© Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia. SEMUA HAK CIPTA TERPELIHARA 2002
Segala kemusykilan sila kemukakan kepada webmaster pat@dbp.gov.my