Laman MABM ~ Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu
Laman MASTERA ~ Majlis Sastera Asia Tenggara
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur, Malaysia
Telefon: 603-21481011, 21484211, 21481169
© 2002 Dewan Bahasa dan Pustaka.

SEMUA HAKCIPTA TERPELIHARA
Hiperrangkai Negara Anggota
Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia
Forum Bahasa dan Sastera
Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei
Royal Thai Government
National Commission for Culture and the Arts
Vietnam Writer's Association
Nasional Arts Council Singapore
Laman MABBIM ~ Majlis Bahasa Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia
resolusi 1024 x 786, 24 bit True Color
Internet Explorer 5.0 ke atas