Ruang ini akan memaparkan Biografi dan Tokoh Sastera dari rantau Asia Tenggara iaitu Malaysia, Indonesia, Negara Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam dan Laos. Ruang ini juga bagi memudahkan penulis bertukar-tukar fikiran dan pandangan sesama mereka.